Звукова импровизация с електричество
Звукова импровизация с електричество
Наталия Петкова и ELECTRICITY MATTERS
Ефимерен арт колектив и уъркшоп
17-19.09.2015, 10:00-17:00
Пърформанс с резултатите от  уъркшопа 
19.09.2015, 20:00 
Ателие 28, НХА

Звукова импровизация с електричество е тридневен уъркшоп, представящ основни понятия от сферата на звуковото изкуство, електронното изкуство и звуковите импровизации. Участниците ще изградят серия от електронни платки, които манипулират захранващото ги електричество и го интерпретират във формата на звукови хармонии и дисхармонии. Използвайки брутно електричество като основна концептуална материя, платките комбинират серия от основни електронни елементи и чипове, който трансформират приложения електрически заряд в поток от звуков потенциал. Уъркшопът е резултат от дебютния проект на ефимерния колетив ELECTRICITY MATTERS, иницииран от Наталия Петкова, и обединяващ пет български артиста. Уъркшопът се реализира от Асоциацията на културните мениджъри в България. 

Следете конкретизирането на първата творба на ELECTRICITY MATTERS на 
@electricmatter
#electricitymatters

Фотография: Наталия Петкова

Back