PizzaSlut
PizzaSlut
Вълко Чобанов 
България / Bulgaria
Пърформанс, 50 мин. 
19.09.2015, 20:00
Ателие ..., НХА 

Любовно писмо към бързата храна, религиозната свобода, любовта към свободата. Асимилация на мултикултурното общество с неговите социални норми и поведение, придобито през масовите медии. Опит за осмисляне на модела на "американския начин на живот" през призмата на интернет мигрант.
Пърформансът ще бъде на английски език.
Back