Майсторски клас на Кристиан Делеклюз
Майсторски клас на Кристиан Делеклюз
18.09.2015, 16:00-18:00
Ателие 7, НХА 
 
Възприемаме акта на възприятието пасивно и посредством интуицията си. Но благодарение на работите на много съвременни философи и учени, днес знаем, че възприятието е много сложен процес на интерпретация и включва в себе си много пластове, вкл. и личната история. Много съвременни произведения на изкуството, особено инсталации, се опитват да построят среда, в която чрез въвличане на физическото тяло на зрителя създават „преживявания“ в публиката. Тези творби са предизвикателство към естетическите критерии на концептуалното изкуство и са стимул за намирането на нова естетика, свързана с този подход.

Back