Светлинни Паразити
Светлинни Паразити
RaumZeitPiraten (Германия)
Специфични за контекста светлинни обекти, архитектурни интервенции
Уъркшоп: 16.09.2015, 13.00 - 19.00 
Изложба: 17-19.09.2015, 11:00 - 20:00
Ателие 1, НХА

Акцентирайки на две ясно обособени стратегии на природата, адаптацията и симбиозата се опитваме да превърнем тези подходи в колективен художествен език и отношение. В рамките на работилницата се опитваме да изследваме идеята за светлинни скулптури, присъщи на контекста, и неагресивни архитектурни намеси. Наричаме ги „светлинни паразити“. Употребявано лабораторно оборудване, увеличителни стъкла и огледала, собствени източници на светлина и съществуващите на място светлинни източници са временно преобразувани в отделни прожекционни устройства, които създават ризоматичен, многослоен образ, създаден от информация, скрита в подобните на светещи жици дифузираните конуси от светлина, рефлектори и други части от неговата вътрешна конструкция. Резултатите от работата в рамките на работилницата ще бъдат съчетани в обща инсталация и представени на изложба.
 
Изисквания за участие в работилницата: Носете собствени лампи и светлинни източници, напр. нощни или настолни лампи и под.
 

Back