ХакенПорше
ХакенПорше
RaumZeitPiraten 
Германия 
Пърформанс за градски интервенции и партизански изяви
17.09.2015, 20:00
Ателие 1, НХА 
 
„ХакенПорше“ са модифицирани пазарни колички за градски намеси и аудиовизуални guerilla aкции. Аналогова, опто-акустична вплетена машина, която образува три спътника, излъчващи светлина и звук. На машината свирят RaumZeitPiraten, до момента, в който се изгубват в пространството. Използвайки специално създаден звуково-реактивен дисплей с течни кристали и лазерни проектори, както и светлинно-контролирани музикални машини, те изследват градските пейзажи, преобразяващи улиците, стени, сгради и всичко, което се изпречи пред очите им, в експериментални, аудиовизуални площадки за игра.

Back